rất thích nhạc Quốc Bảo, còn Quốc Bảo thì chưa có cơ hội yết kiến.
kể ra cũng có vài cái album của lão, nhét kệ cho bụi phủ qua ngày.